Съдържание
 
 
Начало > Творчество > Страница 4 > ПОЧИВКАТА ОТМЕНЕНА

ПОЧИВКАТА ОТМЕНЕНА

ПОЧИВКАТА,

отменена за тая утрудена женица


- Абе, евангелистите за каква почивка говорите, за какъв покой? - погледна ме критично старата жена. – Eй нà, откога съм в пенсия, и още работя: входове чистя! За жълти стотинки, за хляба! Миг почивка нямам!... Ох,дано да си почина в гроба, мили Боже! Там поне да си отдъхна! Ха-ха-ха!... – и тънкият й гласец се полюшна в кикот.

Страшно ми дожаля за тая утрудена малка женица!
- Скъпа, можеш отсега да си отдъхнеш! Защо в гроба...
- Бе, чедо, как да си отдъхна? Стотинки... ма, хляб са!
- Мила, и друг Хляб има - Небесният Хляб Исус Христос! Той е Хлябът на Живота! Ако Него не ядеш, е свършено с почивката ти в гроба!
Тя ме погледна с упрек! И смут.
- Вие, евангелистите, все завъртяно говорите! Още повече да обърквате простите като мен!... Виж, чедо! Виж!... - Показа ми ръцете си: на възли! Не ми ги показа, навря ми ги! - Целият ми живот е на възли... от дете! Вързана съм за робия и сиромашия! И развързване изобщо
 няма!... 
Исках нещо набързо да кажа, но тя не спря:
- Орисия, щерко! Орисия! Труд и пот! И живея като скот! От майчина утроба,та... до гроба! И дето викаш ти, няма отдих и след гроба! Ха-ха-ха... - закиска се женицата с беззъбата уста.
И ме изплиска чернилка от безнадеждната й съдба!

Разговорът бе труден с тая утрудена малка женица.

Туй можах само да вмъкна:
- Мила, довери се на Страдалеца от кръста – Исус Христос, Синът Божи, Който ни обикна повече от Собствения Си живот! Пресвятата Му кръв и за твоите грехове и възли
се проля, та от проклетията да те развърже чрез Мира на Божието царство! Божие дете на Правдата да те направи, за да славиш с дух и чиста съвест Единия Жив-Истинен-Милостив Бог – Канарата на живота си! Никой друг, само Господ-Бог Исус Христос може да ти подари Новото Начало! Понеже Той е Изворът на Милосърдието, Ходатаят пред Отца, Непорочният жертвен Агнец, Възкръсналият Син, Победителят над света, Господарят на Живота; Царят на Почивката и самата ни Почивка! Мила, повярвай в Него, последвай Го в Смъртта и Възкресението Му - и благост и милост ще те следват! Ново създание ще станеш - дете на Светлината! Ангелските дарове - мир, любов и радост - ще озарят тъмнината ти! Ще познаваш блаженото Присъствие на Царя! Небесният Отец ще бъде твой Баща, а ти - Божия принцеса!

Тя се прекръсти!
- Дай, Боже!...

Сърцето ми светна с ликуващо очакване – о, има зазоряване за тая почернена душица!
- Мила, кажи Му с вяра, от сърце: "Спасителю благи Исусе, Сине на живия Бог, прости ми греховете! Приемам безплатния безценен дар: поканата Ти за Почивка, облечи ме в нов живот, искам да Те славя!" Исус е верен, Той ще прости безбожието ти и няма
да го помни вече! Ще дойде в живота ти с мехлема на Присъствието Си. Защото Господ е Любов, обича страдалците, които се покайват и отговаря благо на молитвите им! Той, Господарят на всяка сила, ще стане Бог на силата ти! Хайде, говори Му! Ще те чуе, мила, както мен е чул!
Тя пак се прекръсти!
- Дай, Боже! Ама го не вярвам! Ако има някой, който да слуша всички хора по земята, ами че тя на говорилня да е заприличала!
- Ами заприличала е, скъпа!!! В днешно време Бог говори на хората чрез Сина, и чрез вярата в Сина всеки човек на земята може да говори с Бога!!! Чудно е в твоите уши, нали? Но повярвай, Бог не се крие, а жадува от всеки
да бъде познат! Той копнее и за твоята прегръдка, за твоя глас, за твоята вяра. Днес Синът те кани в Божието царство, шепти и чука на сърцето ти: Дете, потърси Ме и ще Ме намериш; извикай към Мен и ще ти отговоря, и ще ти покажа тайни и велики неща, които не знаеш! Откликни, мила! В твоята слепота и немощ Неговата светлина и сила съвършено ще избликне - и ще те преобрази в Неговия образ! Измоли се сега, излей чернилката, изпъшкай пред Него! Сподели Му каквото ти идва отвътре, простичко, но от сърце. Той те слуша!
- Абе, чедо, кой кого слуша в туй злобно и фалшиво време! Всеки си слуша Интереса само!
- А защо ти не си слушаш Интереса, а, жено?! А-ааа?! Чу какво ти казах: можеш още Днес да се отвържеш от всичките си възли и да възкръснеш в нов живот на Божия принцеса!... Еееей, душоооо,
пред Бога всеки човек сам за себе си ще отговаря! Ти също! Днес Прошката и Милостта те посещава, откликни! Разбери, жено, Бог е Любов за каещите се грешници, за тия, които със съкрушено сърце се покоряват на Словото Му и Го издигат за свой Господар; но Бог е Огън Пояждащ за некаещите се грешници, за тия, които потъпкват и презират Словото Му, които отхвърлят едно толкова Велико Спасение! Чуй ме, мила душо, мнооооого са пътищата на земята, но за Вечността – са само два: широк и тесен! Кой път избираш? Към огненото езеро или към Христовия пламък?


Но тя вече бързаше да си тръгне!

- Чедо, кръст е тоз живот! За хляба! Макар че зъби няма. Ей го, едничък, за късмет! Но, глей, и той се клати! А утре, и без тоз късмет! Ха-ха-ха... - И пак се ухили с беззъбата си усмивка!

И ухилена, гледаше да се махне по-бързо! Бе се оплакала достатъчно! А за днес й бе това... предостатъчно!


И ухилена, не пожела да чуе за евангелската ни Почивка, за блажената ни Свобода!

И ухилена, не пожела да й разкажа от възлите си как да се отвърже!
И ухилена, не пожела Хляба, слязъл от Небето за вързаните пленници! И за нея, вързаната и пленената! Вкопчила се в хляба слепешката, не пожела Хляба на Живота, Който божествено насища!

И ухилена, не пожела да следва Господа в добрите пасища! Утрудена, отиде пак без почивка да се труди!

И ухилена, не прозря колко скоро би могло да стане твърде,твърде късно! И как лекомисленото й хилене мигновено би могло да се обърне в адски писък и ужас!

 

Разкъсано, сърцето ми коленичи пред Господа: "Татко, защо женицата не зажадня да пие от възкресенския Извор на Живот? Защо не пожела да възкръсне в Твоята Истина, за да гледа Славата на Твоето Величие? Защо не дойде сред Твоите деца в мястото на Покоя ни, в който си положил Радостта Си и си смирил Народа Си! Защо?..."

Но Исус плачеше повече от мен!

Само женицата в тоя ден не плачеше! Хилеше се над нещастието си и бленуваше почивка в гроба!

Но Господ страдаше за изгубената й душа! Скръбта Му бе покъртителна, агонизираща, с оживялата кървяща болка от Кръста!


Толкова Му се искаше да издигне в ръцете Си и тази горчиво утрудена дъщеря! Но тя се отказа от възкресенската радост! Не се възползва от благоволението Му! Не поиска да чуе Гласа Му: "Елате при Мен всички утрудени и обременени, и Аз ще ви дам почивка. Ще намерите покой за душите си". Матей 11:28-29.

А колко неистово тя, утрудената и обременената,се нуждаеше от покой на духа, душата и тялото си! Господ Исус щеше да й каже: Не те обвинявам, дъще, обичам те, обичам те, ти си толкова специална за Мен, ела, хвърли всеки грях в прикованата Ми прегръдка, дай Ми омразата, с която си Ме мразила, с която си мразила и ближните, дори и себе си, защото всичката ти омраза на кръста Аз занесох и я понесох, за да не я носиш повече ти; целия ти товар от тъмнина Аз го изстрадах, за да осветя душата ти с Мойта кръв и светлина!

 

Бръкнах за салфетка, да избърша сълзите си.
От джоба ми изпадна листчето:

Псалм 25:12 „Бои ли се човек от Господа, него Той ще настави кой път да избере”.

Този библейски стих го нося винаги в себе си, да си напомням, че Страхът от Господа е святпросвещава, насърчава, умъдрява, изцелява, освещава, благославя душата... Извор е за нашето новорождение, но и верен страж в безмерната радост на свободата ни! 

С последна искрица надежда се опитах да догоня женицата, да й подаря поне това Божие Слово, за да умие стъпките си в него. И за последно, ревностно да извикам: Ела, ела, душо, да си почиваш в покорството на Исус. Да отмориш сърцето си в моя Господ Бог, Той иска да стане и твой, да те направи Божий храм. Така Святият целебно в теб да пребъдва, а ти ще пребъдваш в Него хвалебно!


Но не успях да я догоня.
Беше потънала някъде...  Някъде Там в широкия път на безразличието, на непокорството и глухотата, на тъмнината и на  „каквото дойде"...  Викът така и застина на устните ми...

УВИ! Тази утрудена малка женица не позна времето, когато беше посетена!... Не заваля върху нея святият Дъжд!...

Сълзите ми отново рукнаха с пълна сила...

 

*****


Но вярвам, че по пътя си непременнно ще срещна някоя друга уморена жена, някой уморен мъж, уморена девойка или младеж, дори дете, и от тяхната прегърбена умора пак ще се събуди вика ми за Живот:

Ела, ела, душо, да отмориш в моя Господ Бог! Той иска да стане и твой! Той и за теб на кръста увисна и славно възкръсна - да те възстанови, да те осинови! Той копнее да сложи върху теб призив, ученичество и съдба!


Дори ще натъпча в джобовете си безброй листчета с Псалм 2:12.

Псалм 2:12 "Целувайте Сина, за да не се разгневи и да не погинете на пътя, когато след малко пламне Неговият гняв! Блажени всички, които се уповават на Него!”


Ще сея тоя животворен призив в живота на всеки срещнат, ще ръся неуморно благоуханното миро върху душите: Ето Божията небесна покана: целувай СИНА!  Целувай Го със спасителна вяра и утробата ти ще се изпълни не просто с въздуха на живота, а с Вечния Живот на Духа! Целувката със Сина... е най-превъзходната лична история, която може да ти се случи в живота, преди с последния си дъх да напуснеш... Земята! Ха-ха-ха-ха-ха...

 

*****


Аз ще сея, а Бог знае къде ще пожъне!... АМИН!


                                                                                                                      
Бистра Донева   

***

Благовестието за Христос

е Божията сила за спасение на всеки,

който вярва. (Рим. 1:16)

 

Почивката (Спасението ни, Покоя ни, Свободата ни) - идва от единението ни с Господа Исуса Христа: когато приемем с вяра изкуплението Му за нас на кръста, и живеем във възкресенската Му сила! Почивката е блаженият безплатен дар от Бога! Но трябва да сме готови да платим за този дар пълната цена: да дарим живота си, без остатък, на Този, Който ни подари Своя Божествен Живот! (Господ-Бог Исус Христос каза на учениците Си: „Ако някой дойде при Мен, но обича баща си и майка си, жена си и децата си, братята, сестрите си и даже собствения си живот повече от Мен, не може да бъде Мой ученик!” Лука 14:26) Не е достатъчно само да "вярваш" в Исус Христос, а трябва Самият Той да ходи, говори и върши волята Си на тая Земя - чрез теб и мен! Тогава Почивката ни ще избуи в Подвига си, като принесе многоброен мирен плод за Негова прослава!!!  

▪ Благодатен е всеки в Тебе, Боже Исусе, който жертва от Любов своето си!

▪ Благословен е всеки в Тебе, Боже Исусе, който е Пожертвователен за Истината!

 

РАЗМЕНИТЕ НА КРЪСТА (Спасението, Покоя на душите, Благодатта) са за тези, които са приели Господ Исус Христос за свой Спасител и Цар:

ГРЯХ / ПРАВДА (Исая 61:3; 1Петр.2:24)

ВИНА / ОПРАВДАНИЕ (Рим. 5:1; Тит 3:7)

ТЪМНИНА / СВЕТЛИНА (Еф. 5:8;1Петр. 2:9)

ДУХОВНА СМЪРТ / ВЕЧЕН ЖИВОТ (Римл. 6:23)

ПРОКЛЯТИЕ / БЛАГОСЛОВЕНИЕ (Гал.3:13-14)

БОЛЕСТ / ЗДРАВЕ (Мат 8:17; 1Петр.2:24)

САМОТА / ОСИНОВЛЕНИЕ (Йоан 1:12; Еф. 1:5)

БЕДНОСТ / БОГАТСТВО (2Кор. 8:9; Фил. 4:19)

ПОЗОР / СЛАВА (Исаия 60:19; Соф.3:19)

ПРОВАЛ / ПОБЕДА (Псалм 149:4;1Иоан 5:4)

ДЕПРЕСИЯ / РАДОСТ (Псалм 4:7; Псалм 16:11)

НЕ” / „ДА” ЗА ВСИЧКИ БОЖИИ ОБЕЩАНИЯ (2 Кор.1:20)


Божието Слово Библията сериозно говори, че Ада и Рая са реалност! Те са вечната съдба за човешките души: Ад за непокаяните, а Рай за покаяните в Исус Христос:

Господ умъртвява, и съживява; сваля в ада и извежда. (1 Царе 2:6)

Участта на страхливците, безбожниците, нечестивците, убийците, блудниците, магьосниците, идолопоклонниците и лъжците ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. (Откровение 21:8)

Над безбожните ще навали жарава, огън и сяра, и изгарящ вятър ще бъдат съдържанието на чашата им. Защото праведният Бог обича правдата. А праведните ще гледат лицето Му. (Псалм 11:6-7)

Аз съм Първият и Последният и Живият; бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада. (Откровение 1:17-18)

А и Аз ти казвам, че ти си Петър {гр.: камък} и на тази канара {Господ Исус е канарата} ще съградя Моята църква и портите на ада няма да й надделеят. (Матей 16:18)


СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ХУДОЖНИЧКА ОТ ЮЖНА КОРЕЯ, ЗАВЕДЕНА В АДА ОТ САМИЯ ГОСПОД ИСУС, ЗА ДА ПРЕДАДЕ ЧРЕЗ КАРТИНИ УЖАСИТЕ НА НЕПОКАЯНИТЕ:

http://g12tfm.eu/kartini.html  

    

ГЕОЛОЗИ ЗАПИСАЛИ ГЛАС ОТ АДА:

http://www.hristiqni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=239%3A2011-02-26-10-24-43&catid=55%3A2011-01-20-11-09-58&Itemid=82


ПРЕЖИВЯВАНЕ В АДА:

http://www.youtube.com/watch?v=sD1ZHiffJO8&feature=related  - 1 част

http://www.youtube.com/watch?v=94u80b7NkwY&feature=related  - 2 част

http://www.youtube.com/watch?v=r_paSuRvZKA&feature=related  - 3 част


Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте Го, докато е близо. Нека безбожният остави пътя си и неправедният - помислите си; нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него; и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.” (Исая 55:6-7);

Наистина Неговото спасение е близо при ония, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя.” (Псалм 85:9)

Обич, Святост, Единодушие, Мир!

Християнска страница на Бистра Донева
Home