Съдържание
 
 
Начало > Творчество > Страница 4 >  ЖИВОТЪТ МИ ПЛАЧЕШЕ

 ЖИВОТЪТ МИ ПЛАЧЕШЕ
КОГАТО ЖИВОТЪТ МИ ПЛАЧЕШЕ...

 

Когато животът ми плачеше скръбен
под толкова ледена мъка,
Ти си стоял невидимо милостив
отдясно ми*

и всичко си знаел:

колко огън да пуснеш в сърцето ми –
да го жегне горещината на ада в света,
обаче не и да прегори – НЕ! А пламенно,
чисто и свято да замечтае...
за огъня на Святия Дух, да плаче
за утехата мирна и нежна от Бога!
Защото знаел си отначалото края
!**

Тогаз душата ми, бледо подобие на живот,
в самота плуваше като сал
в черен океан;
и само любящият нежен Ветрец от Едем
е бдял с песни небесни
от устата ми детска
*** -
 тъмнината ми страшна да освети!

С песни небесни, сред долината
на мрачните демонски сенки тогаз,
слагал си, Отче, в устата ми детска
срещу враговете ми шлем!

С песните нови, небесни***
в душата ми счупена, угнетена
от проклятия страшни опропастена,
Ти слагал си Своя благодатен мехлем!

Тогаз
засаждал си в тайно
плодна градина: моя Едем! -
под облака черен от демони хищни,
вкопчени стръвно във мен,
решени навеки да ме запратят
в дар на господаря си зъл.

Но... Глас от Облака Мощен
до тях повелително е дошъл:
- До тук само, слуги нечестиви!
Повече не е допустимо от Мен!
...С предвечна Милост и Благост
Славата Твоя 
е бдяла ангелски върху мен!

Със съдба предузната,*****
до йота позната

от добрия премъдър Отец,
е идвал дъждът на Духът
над тъжното ми детско лице -
в сърцето ми победа небесна да донесе!
С песните ангелски, чудни и непознати,
на красиви, но тайни езици
под стрехата на Бащиното сърце
се е гушело тихом смразеното ми сърце!

А Сънища, Видения, Реми – преди
и след моето раждане! –
скришом също, изкусно и вярно
са ми постилали ясла любовна

за Христовата ми блага съдба
в Раната на Вечното Предузнание! Уау…!

Знаел си, ТАТКО – че на точното време
ще удари часът Ти в моя живот
явно да Те прославям! И ето - Сега Е!
На всеки със страстна любов прогласявам
защо слезе Емануил тука сред нас:

За да съсипе на Змията делата!
И като вещ и изкусен Грънчар
да ни направи смирено и меко сърцето,
за да се гушнем по детски
в Почивката благодатна и свята!


+ + +
Когато животът ми плачеше скръбен
под тооооооооооооолкова ледена мъка,
ТИ си стоял невидимо милостив,
невидимо търпелив
отдясно ми

и ВСИЧКО, ВСИЧКО, ТАТКО, си знаел
отначало до края, от игла до конец!

                                      

                              Бистра Донева

                        

Слава, вечна Слава на Исус Христос Достойният, Верният и Милостивият, на Когото се  покланя малък и голям!

 

Рема (гр. rhema) – Христово Слово на Откровение, вдъхнато от Святия Дух  лично към нас и засадено в духа ни, ни зарежда със свръхестествената Божия Вяра! "Вярата идва от слушането, а слушането - от Христовото (Рема) слово." (Римляни 10:17). Ремата (Божието слово на откровение) е мечът на Духа, с който на дело поразяваме врага ни в духовното воюване и носим слава на нашия Господ Исус Христос, Начинателят и Усъвършителят на нашата вяра-рема! Господ Исус каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко (рема) слово, което излиза от Божията уста."! Исус се моли за Тялото Христово-Църквата, за да получим и живеем Неговата вяра-рема: (Йоан 10:27) "Моите овце слушат гласа Ми (слово рема) и Аз ги познавам, и те Ме следват." ! Слава на Бога за Божията вяра, заложена в синаповото семе Рема, което Той дава в сърцето ни, и щом го освободим на дело, се изявяват чудесата на многообразната Божия благодат!

Слава на Бога за триединството на Божието Слово: гр.graphe - писаното Слово, Писанията; гр.logos - Словото, което беше у Бог и бе Бог (Йоан1:1,14 ) и се въплъти в Исус Христос, Възкръсналият Бог: т.е.Вечното Слово на Бог от Безначалието през Въплъщението и през Вечността; гр.rhema  - конкретното Божие откровение в конкретната ситуация и време! Слава, слава на нашия Отец в превъзходното име на Исус Христос, че е осветил децата Си с неизразимото богаството на Божието слово, което стана за нас Мир, Правда, Радост  и Победа!Из Библията - Книгата на Вечния „АЗ СЪМ” ИСУС ХРИСТОС:

* Псалм16:8-11 "Винаги слагам Господа пред себе си. Понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и се развесели душата ми, а още и плътта ми ще почива в увереност. Защото няма да оставиш душата ми в шеол, нито ще допуснеш угодника Си да види изтление. Ще ми посочиш пътя на живота; в Твоето присъствие има пълнота от радост, в Твоята десница - блаженство до века. " Псалом 109:31 "Той стои отдясно на сиромаха, за да го спасява от онези, които осъждат душата му."

*
* Исая 46:10 "Който отначалото изявявам края, и от древните времена нестаналите още неща, и казвам: Намерението Ми ще устои и ще извърша всичко, което Ми е угодно."

*** НОВ ЗАВЕТ. Матей 21:16  "Чуваш ли какво казват тези? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли чели никога тези думи: "От устата на деца и кърмачета приготвил си хвала."   СТАР ЗАВЕТ. Псалм 8:2  "От устата на децата и кърмачетата приготвил си хвала да засрамиш противниците Си, за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят."

**** "нова песен":  Псалм 40:3 „И сложи в устата ми нова песен, възхвала на нашия Бог; мнозина ще видят и ще се убоят, и ще се уповават на Господа.”  Псалм 96:1 "Пейте на Господа нова песен, пейте на Господа, всички земи." Псалм 98:1 „Пейте на Господа нова песен, защото Той извърши чудни дела: Неговата десница и Неговата свята мишца Му спечелиха победата.” Псалм 149:1 "Алилуя! Пейте на Господа нова песен." Откр. 5:9-10 „И пееха нова песен: Ти си достоен да вземеш Книгата и да отвориш печатите й, защото си бил заклан и със Своята кръв си изкупил за Бога хора от всяко племе, език, народ и нация, и си ги направил царство и свещеници на нашия Бог; и те ще царуват на земята.”


Псалм 22:3  "Но Ти си Светият, Който си възцарен между хваленията на Израил." Псалм 118:13-14 "Ти (Сатано) ме тласна силно, за да падна, но Господ ми помогна. Сила моя и песен моя е Господ и Той ми стана спасение."

*****  Исая 43:7 "Всички, които се наричат с Моето име, които сътворих за славата Си; Аз създадох всеки от тях, да! Аз го направих."


                                                          "Слушайте Ме, доме Яковов, които Съм носел още от утробата

                                                           и Съм държал още от рождението.  И до старостта ви АЗ СЪМ

                                                           СЪЩИЯТ; и докато побелеете, Аз ще ви нося. Аз ви направих и

                                                            Аз ще ви държа. Да! Аз ще ви нося и избавя."  (Исая 46:3-4)


Обич, Святост, Единодушие, Мир!
Християнска страница на Бистра Донева
Home