Начало

Бог не е пратил Сина в света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. (Йоан 3:17)

И съживи нас, когато бяхме мъртви чрез нашите престъпления и грехове, в които сме ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството. (Ефесяни 2: 1,2)

Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Святия Дух.  (Римляни 14:17)

А вярващите победиха Сатана чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелство; защото не обичаха живота си дотолкова, че да бягат от смърт. (Откровение 12:11)