Съдържание
 
 
Начало > Творчество > Страница 5 > ВЪЗКРЕСЯВАЙТЕ МЪРТВИ!

ВЪЗКРЕСЯВАЙТЕ МЪРТВИ!ВЪЗКРЕСЯВАЙТЕ МЪРТВИ!

       

Бог предизвиква Божия народ да изяви славата Му!


Божий народе, дойде време, когато Господ Исус Христос и в България събира войската Си, за да манифестира славата Си чрез възкресенската Си сила! Време, в което да потопи сърцата ни в святата истина, че Той Е Живота и Възкресението... и ДНЕС!!! Исус й рече (на Марта): Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее.” Йоан 11:25

Божието Слово е вечно; и ако е освободено с огнена вяра и в силата на Святия Дух, то не се връща празно! Ще дръзнеш ли, братко и сестро да застанеш под знамената на Божията армия? Ще се потопиш ли в един дух с Господа Исуса и да извикаш пророчески: „Лазаре от 2009 година, стани и ходи!”? Ще бъдеш ли, братко и сестро, един от героите на библейската вяра, ще станеш ли свидетел, че По-силният живее в теб! Ще се облечеш ли в силата на свидетелството, че Христовата свята Църква е Служителят на Господа Исуса тук на земята! Имаш ли свидетелството, че си от Тази Църква, която е пълна с жива и огнена сила,  и която безпрекословно изпълнява Божията ЗАПОВЕД (забележи: ЗАПОВЕД): Мъртви възкресявайте!!! Прокажени очиствайте, бесове изгонвайте, болни изцелявайте! Тези знамения Царът вмени за дълг на Църквата! Те са изявата на Неговата любов!

Братко, и сестро, ако ревност те изгаря за Божията слава и за проявлението на Божието царство в този миг тук в България, чуй и прочети:

Едно чудесно, спасено Божие дете, автор на помазани песни и хвалител в Християнски център „Слово на вяра” с п-р Станислав Тодоров, гр. София, който се казва ИВО ПЕТКОВ, 37 годишен инженер, не достигна славата да очисти душата си от алкохолно пристрастие. Алкохолът е бил мечът в ръцете на Смъртта, и с този меч дяволът е поразил... и бащата, и вуйчото на Иво! Неразчупеното мощно наследствено проклятие заведе накрая и Иво до... бутилката със спирт за горене! И Иво изпи под демоничен натиск почти литър от тази отрова и в „Пирогов” констатираха 3.85 промила алкохол в кръвта му. В събота,11.07.09, сутринта Иво почина в „Пирогов”.

Но Исус, Мъж на Война (духовна), сложи с мощна сила войнственото Си помазание върху п-р Станислав Тодоров и той е дръзнал да помоли да отложат процедурата на аутопсия (задължителна!), „защото - той казал на лекарите - ние сме евангелски християни и вярваме в Божието възкресение. Ще се молим в името на Исус, Бог да възкреси Иво!” Лекарят, шокиран, отвърнал, и аз съм християнин, но не съм чул такова нещо – възкресение на мъртви!?”.

И все пак, лекарският екип от „Пирогов” дал съгласие да се отложи аутопсията до... понеделник (13. 07 09) 10 часа!!! Ние, които вярваме в Божието водителство чрез обстоятелства!!! (един от „начините”! на Божия глас), пророчески съзираме в това отлагане... знак на Божието благоволение!!! Отворена врата за Победа!!!! Тези, които устоят до края, те ще видят спасението Му!!! Алилуя! Слава на Христа!

Веднага след констатираната смърт в събота, пасторското семейство Станислав и Зора дойдоха на богослужението към 11 часа и вместо да ни призове пасторът да приемем свършения факт със смъртта и да се радваме за вечния живот и възкресението на Иво в Деня, когато ще възкръснат Господните помазаници, чиито имена са в Книгата на Живота, неочаквано за всички той издигна призив за молитва:

Нека се молим за възкресението на Иво!

Откровено казано, бях шокирана!!! Макар че от доста десетилетия съм новородена християнка, ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА чувах подобно слово:

Нека се молим за възкресение! Днес! И Сега! Да не отстъпваме територия на сатана! Той уби преждевременно този млад човек, но Божият план за него е съвършено друг! Нека дойде в живот Божият предвечен план за нашия водач на хвалението Иво, върху когото е спасителната кръв на Исус!

(Казах си, О, Боже, какво става в БЪЛГАРИЯ? Ти даваш ново Вино на Църквата Си в България! Обличаш я във военно помазание, правиш я Войска със знамена! Господи Исусе, Ти искаш да разчупиш лаодикийския дух в България! Да видиш как се надигат в сила Твоите свещеници-войни-царе-съработници и ревнуват за святата Ти воля! Ето в тоя час Ти предизвикваш Божия народ да изяви славата Ти в пределите на България! Господи, преди да Грабнеш Църквата Си (а е наближило Времето), ще я представиш пред Отец, пред Ангелите, пред Облака на свидетелите, пред Сатана и пред света... без петно, пълна... със живота от Святия Дух, пълна с любовта Ти, изгаряща от състрадание към погиващите, борбена и непримирима със сатана!

Татко, ти знаеш, била съм на евангелско погребение. То е коренно различно от всяко друго погребение, защото вярваме в живота след смъртта! След „съболезнованията” към „опечалените”, произнесени от дежурната служителка в Ритуалната зала, взе думата евангелският пастор, пастируващ сестрата, която изпращахме. Той се обърна към същите „опечалени” и каза: А сега, скъпи опечалени, нека отворим песнарките си и да изпеем песен №...  И след това друга песен №...”  Чиновничката изпадна в шок: песни пред леденото лице на смъртта?!? А ние, които вярваме, че ще видим спасените ни братя и сестри в Небето и ще се съберем във вечния хор на Сион, изпратихме сестрата с ПЕСЕН по вечния й път. Но тук, Господи, пред лицето на смъртта, има повече от песен!!! Едно е да пееш на погребение, съвсем друго е да кажеш в лицето на смъртта: Жилото ти, смърте, не приемам!!! Сега нека се молим за възкресение! Слава да бъде на името Ти, Исусе!)

След първоначалния ми шок от новото вино, което се изливаше от призива за възкресение (вероятно подобно е било преживяването и на останалите), светиите прегърнахме помазанието за възкресение! Постепенно в нас започна да се надига Божият огън! Качвахме се по стълбата към небето, както е писано: от вяра във вяра, от сила в сила, от слава в слава! Възраждахме се за жива надежда (1 Петр. 1:3)!!! Святият Дух, невидим като вятър, окуражително премина от сърце на сърце, за да ни спомни библейските факти:

С акт на възкресение Бог подари живота на Своите служители: Исаак – синът на Авраам, на Данаил, на Седрах, Мисах и Авденаго, на Йона...

Пророците от Стария Завет възкресяваха мъртвите! Илия се помоли за умрялото момче и силата на Бог го възкреси (3 Царе 17:17-24).

Новият Завет започна с възкресения: Сам Исус Христос възкресяваше (Йоан 11:11-45; Марк 5:36-42)! Той Самият възкръсна от гроба! Бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.” Откровение 1:18

Ап. Павел и ап. Петър възкресяваха мъртвите!

И Исусовите ученици възкресяваха! Защото Възкръсналият Господ Исус - Царят на Славата - предаде ключовете на смъртта и цялата Си божествена сила на Своята Църква: Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте.” (Матея 10:8)

И в ден днешен по всички континенти на земята стават възкресения чрез Божия Святи Дух в името на Господа Исуса Христа!!! Виж: 

 http://outpouring.ru/news/2010-11-24-2322  КИНСЛИ ФЛЭТЧЕР - Сид Рот... Служение, подкрепляемое ВОСКРЕШЕНИЯМИ, исцелениями, чудотворениями

http://www.gracebg.org/library/duhovni/108_David_Hogan.doc

http://bibliata.tv/video/602004420b7d729/

http://bibliata.tv/video/a89031b8c9c3ba7/Възкресение-в-Болница,-бг-субтитрии

http://bibliata.tv/video/5163f5c6cd6661a/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5  Възкресението, което обръща мюсюлманин към живия Бог Исус Христос  

Има възкресение чрез Исус за ВЕЧЕН ЖИВОТ! Но има и възкресение чрез Исус в битие! И това възкресение в битие носи многообразната цел на Господа: да бъде изявен животворния Му Дух тук на земята; да се издигне славата Му и се нанесе съкрушителен удар на сатанинските планове; Църквата да хване вятъра на промяната; човекът, спънат от врага, да се върне и да изпълни мисията си в пълнота тук на земята!!!


И ето, че Огънят на Святия Дух превзе сърцата ни и ние застанахме в пролома да ходатайстваме, да пробиваме, да пророкуваме съдба! Да изповядваме да се съживят мъртвите кости, да се върнат отпадналите, Бог да излее свежо миро и жива вода над България.

Нямахме съмнение за волята на Господа - че тя е възкресение за нашия брат! Ние издигнахме святото дело на нашия Творец, Спасител и Утешител, ние се покланяхме на Господа, ние влязохме във властта и пълномощията си като Тяло Христово.

... Исусе, Ти си нашият Възкръснал Господ, Ти си Царят на славата! Ние приемаме от Теб призива да възкресяваме мъртви. Дяволът има в случая меча на алкохола, но ние имаме Мечът на Духа – Божието Слово и Го издигаме и поразяваме с Него делата на сатана, като изповядваме с вяра: Нито едно оръжиие, скроено протеб теб, Божие дете Иво, няма да успее! Ние говорим в Духа на твоя дух, Иво: Писано е: каквато и отрова да изпиеш, няма ти навреди! Ние не приемаме лъжите на сатана. И ти не ги приемай. Ние вярваме на Божието Слово. То е Канарата на нашата вяра и изповед! „Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го събудя.”Нека Божието слово в този миг стане твоя Канара, Иво.

... Господи, ние Църквата Ти заставаме в пролома и от името на Иво Те молим, прости греха на алкохолно пристрастрастяване, прости съгласието със смъртта, прости самонанесените проклятия от негативни изповеди и чувство на отхвърляне...

...  Дяволът намисли всичко за зло, но Ти, Боже, го обърни за добро и за Своята слава!!! И за промяната на Църквата в България, и не само в България!

Това, което се оформяше като вътрешно видение за духовна война, бе да мотивираме нашия брат да приеме възкресенската воля на Бога и да се върне тук, за да бъде свидетел! Да не приеме само дяла на спасението си и да остане без награда, както е планувал врагът, а да се върне тук като Свидетел на благовестието, да достигне Божията си съдба и в надлежното му време, определено от Бога, да си отиде у Дома, но вече с Изобилен плод от спасени души!!! Защото който е мъдър... придобива души. Ние ходайствахме той да се съгласи с Божието най-добро в този час на „своя сън.” Изливахме нежността си към него, уверявахме  го в нашата сърдечна любов, която да го освободи от чувството за вина. Ние говорехме на живия дух на Иво да отхвърли плана на сатана, че е умрял. Изповядвахме го възкресен. Призовавахме скъпоценната Кръв на Исуса да съживи всички увредени вътрешности и да извърши творческо чудо. Умолявахме Иво да дойде отново сред живите на земята и да ни донесе дъх от славата на Небесния Отец....  И още и още и още............

Вярвате ли, че Бог може да започне Своето мощно дело с една шепа хора? Та това е абсолютно библейско!!! 12 ученици, запалиха света! Хр. ц-р „Слово на вяра” е мъничка местна църква: двайсетина спасени души, или малко повече. Но Бог сложи вяра за служение с ново вино!

Докато пиша тези редове, остават почти 10 часа, когато лекарите ще влязат за аутопсия в 10 часа на 13 юли 2009 г.

До този момент вече много бойци от Божия народ в България и в чужбина научиха за този призив и застанаха в молитва на съгласие. Има сила в молитвата на съгласие!

Ако в сърцето ти гори ревност за Божията слава и ако изповядваш, че Исус е над всичко в твоя живот, и си предал тялото си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога като твое духовно служение, застани редом с нас в мощна пророческа възкресенска молитва.

Господи, уповаваме на Теб да не се посрамим!!!

                                                                                                                                                         Бистра Донева   P.S.   БОГ НЕ НИ ОСТАВИ БЕЗУТЕШНИ!

                           

Иво не се върна. Но не сме обезсърчени! Исус не ни остави безутешни!  Защото духът ни е пълен с Него! А ... "Той дава сила на ослабналите, и умножава мощта на немощните. Ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да ослабнат." (Исая 40:29,31) Дори и в този тъжен случай, получихме Божието добро, което светът никак не може да схване!!!  P.S.   СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ:


                                                      В БРАЗИЛИЯ 16 ЗАГИНАЛИ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

                                                                    ВЪЗКРЪСВАТ ОТ СМЪРТТА:

 http://www.rekata.org/index.php?mact=News%2Ccntnt01%2Cprint%2C0&cntnt01articleid=65&cntnt01showtemplate=false&cntnt01returnid=94 

 

Братя и сестри,

нека не преставаме да славим и да се покланяме на нашия Господ Исус Христос, защото в Неговото Мощно Име мъртвите кости оживяват! Времето на чудесата не е отминало и няма да отмине, понеже Той е Жив и по Неговата воля и в Неговото Име смъртта побягва от полъха на Живота Му! Да, ръката Му не се е съкратила да спасява! Божиите възкресенски чудеса идват, за да разтърсят души, да прогледнат цели нации, да се съкрушат горделивите сърца, и смирените по дух да познаят Кой е Пътят, Истината и Животът! И днес, както и преди 2000 г. Исус Месията изявява Себе Си като Възкресението и Животът! По всички краища на тая планета бликат свидетелства за верността на Господните думи: Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас. Още малко, и светът няма вече да Ме вижда, а вие Ме виждате; понеже Аз живея и вие ще живеете. В оня ден ще познаете, че Аз съм в Отца Си, и вие в Мене, и Аз във вас.” (Иоан 14:18-20)  Амин! Верно и истинно е Словото Ти, Господи!

 

Поместих линка, за да се възрадвате и вие, както и аз се възрадвах и славя Всемогъщия Господ на Силите, Агнецът от Голгота! ТОЙ ЖИВЕЕ и дава Живот! Алелуя! Бог има мощ дори и мъртвия да възкреси!

 

Нека молим Господ и нас да използва за делото на Служението Му, според славното Обещание в Иов 22:30 „Ще бъде избавен дори и онзи, който не е невинен; Да! с чистотата на твоите ръце ще бъде избавен”. Алелуя! Освети ръцете ни, святи Боже, с Твоята благодат, освети живота ни, за да Ти бъдем съдове за почтена употреба! Амин!!!


На Твоето Име-Живот, Царю наш Исусе Хрисе, слава сега и завинаги! Ти си Даващият Живот и Спасителят и Освободителят! Ти си Бог, изявен в плът! Ти си Любов! Само Твоето име е достойно за хвала и само в Твоето име всеки народ ще се преклони пред Бога Всемогъщи!

Алилуя!

Слава на нашия Бог, Бог на чудеса, Бог на живите!

                                                                   

                                                                                                                                                     Бистра Донева    

       


 

                                               

Християнска страница на Бистра Донева
Home