Съдържание
 
 
Начало > Творчество > Страница 5 > БОЖИЯ ЧЕШИТ

БОЖИЯ ЧЕШИТ


БОЖИЯ ЧЕШИТ

                                           

         Наричаха го "Божия чешит".    


       Нищо и никой не го спъваше, не го плашеше - той бе свободен до "безобразие"!       

Стоеше и студ и в пек на площадчето, и говореше ли, говореше от Словото...

       На всеки, който минеше покрай него, подвикваше: „Отхвърли боклука от сърцето си!”

        Макар че той самият ровеше в боклуците, защото се издържаше от събраната хартия и от вторичните суровини. Но пак имаше дързостта да казва:

        „Славата на Бога е животът ни! Не бъди мрънкало! Ние не сме родени за огризки!

 

          Мълвеше се, че тоя човек е раснал от сиропиталище в сиропиталище и не знаел ни четмо, ни писмо.

          После била му дадена благодат Отгоре... и свръхестествено той можел да чете само една единствена книга: Свещената - Откровението на Царя на царете! 

И нищо друго! На другите книги не познавал буквите! 

 

           Отначало всички го взимаха на подбив. Но постепенно присъствието му стана необходимата атракция на площадчето. И повечето хора - стари и млади, с път и без път, - все гледаха да минат от там, през площадчето. Някои изписаха цели тетрадки, докато го слушаха. Други, макар и да не си записваха, все чуваха по нещо, което като църковна камбана ги отвеждаше в един друг свят:

 

          „Пилеенето на времето е само за тези, които не живеят във вечността!”

          „Кръстът Христов! Единствено той може да ви избави от себичната любов и да разбули тайната на горделивата ви душа; и да ви дари с неземното съкровище - с покоя на Възлюбения!

          „Човекът без Исус е гола вòда и кал в ушите!” 

          „Не ви ли достига мъдрост, искайте си от Бога! Баламите не са за жалене!

          „Ако дръзнеш да станеш различен, направи го само чрез Бога! Иначе рискуваш да станеш горд или смешен. А гордостта на човека, както и на ангела, носи у себе си семето на собственото му унищожение.”

          „Човекът е сътворен за велика съдба: да бъде божествен човек! И това става... "но не и без кръв" - не и без пролятата кръв на Божия Агнец Христос Исус!"

         „Мъже и жени, млади и стари, целувайте Исус Избраника! Бог Любящи не иска смъртта на грешника, а тъкмо обратно - да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината! Хора, от Христова страна ви моля: не заспивайте в пръстта, а целувайте Спасителя!"  

         „Да чуеш за Исус, е страшна отговорност!

         „Животът е, да оставиш след себе си живот."

         „Идолопоклонство, врачки... - са опиум, наркотик за народа! Всяка заблуда носи семето на смъртта!”

        „Осветената душа говори с езика на Бога! И ти, макар да не Го виждаш, можеш да Го чуваш!”

           „Моля Те, Господи на Силите и Славата, изчисти народа от Пустинния грях – негодуванието, неблагодарността, роптанието и неверието! А също и от Ханаанския грях – окулта!... Хора, Святият Дух е Духът на Вярата, Надеждата и Любовта! Придобийте Го чрез кръста Христов!”

          „Душата на вярващия скърца от болка, но никога от безпомощност и отчаяние!”

          „Сине, не проклинай сълзите! На тая земя те са ти нужни - да  те държат осолен... за да не изгние душата ти, да не се превъзнесе и да не презре Бащината прегръдка! Сълзите са ти като елей, за да не забравяш Облака от свидетели преди тебе! Сълзите са ти благодат, за да си спомниш, че По-силният живее в тебе! Когато си отидеш у Дома, Тате ще избърше всяка твоя сълза, сине. Защото у Дома нямаш нужда от напомняне  - там детето и Тате са в жива, неотлъчна прегръдка! Затуй сълзите са ти нужни само за тук, на земята, в тоя свят!”

          „Най-грандиозната битка е Молитвената битка! Няма друга като нея! Тя е в полза на хората и във вреда на злото! Използвай оръжието на молитвата - туй ще рече, управлявай чрез Духа! Езикът ти е... войн, свещеник, сеяч и жътвар! На безсрочна служба е! И никога не ползва отпуска!”

         „Не гледай в лъжицата си - празна ли е, пълна ли е! По-важното гледай, човече, - устата ти да е вечно помазана и сита, независимо от лъжицата! Устата се изпълва с живителните благоухания не на масата, а... на Кръста! Не търси Хляба на Живота никога в ничия лъжица – ни в златната, ни в железната, ни в дървената! Хляба на Живота се крие в сърцето, а се разпознава чрез живота на сърцето: по Светлината! А Светлината е с тези, които са обикнали Божията мъдрост повече от човешката!

         На вид аз може да съм сиво врабче, но по сърце съм Царско дете! Баща ми е Цар на царете; и ангели ме пазят със щит от светлина! Баща ми вечно живее, и аз вечно ще живея с Него! Той има много деца - някои от децата Му си отиват у Дома в мир, а други... в слава!

         „За естествения човек опората е в собствените сили! А за духовния човек опората е в свръхестествената мощ на Бога!

         „Исус Христос беше рана и в тая рана ние се изцерихме! Лекарят лекува, но Господ изцерява!” 

           „Как можеш да кажеш, че обичаш Бога, ако не Го покажеш? Трябва и небесните, и земните, и подземните да разпознаят Възкръсналия, обитаващ в тебе! Разпознаят ли Го, наистина си кръстен в Святия Дух и в Огън!!!”

          „За при Бога мераклиите-християни са бая мнозина. Но избраните, т.е. синовете, те са малцина, те са с кръвния печат от Святия: одобрени, угодни и верни! Само те са удостоени с чест на маратонци! Защото маратонът не е до там, докъдето ти се иска, а е от Алфа... до Омега! И Сам Господ ще е нашата НАЙ-голяма награда!”

          „Опитностите с Бога възгордяват човека, а взаимоотношенията с Бога смиряват човека! Търси лицето Му, а Той Сам ще ти подаде и ръцете Си!”

          „Не вярвай, че си победен! На твоя страна е Любовта от Голгота! Вярвай, че си Победител! Така като вярваш, ще Го усмихнеш и Той дори песни ще пее за тебе!

Казвай винаги: Бог ми е спасение, ще уповавам и не ще се убоя! А допуснеш ли страха, той изяжда душата!

         „Колкото даваш, толкова повече Господ ти дава! Колкото се стискаш, повече нямаш!”

          „Неправедните са родени от семето на плътта, а то не пребъдва вечно, заразено е от тление! Грешниче, роди се наново - от духовното семе: Божието Слово, и кръвта на Сина ще те умие от всеки грях! Човече, дишай Божията благодат, по-ценна е от въздуха!”

          „Семето на Живота е вярата в Божието Слово! Ей това е родословното семе на всичките праведници: Божието Слово-Господ Исус Христос-Божият Син-Детето от яслата-Назарянинът на Голгота-Възкръсналият от мъртвите-Юдейският Цар-Вовеки Същият, Семето на жената, както „тайно” го нарече Битие! Казваш си, ами това е ГОЛЯМА, СТРАШНА, ЗАБУЛЕНА ТАЙНА! Ами, да! Голяма е! Страшна е! Забулена е! Но не за всеки! Докосни я със съкрушено сърце в скришната си молитвена стаичка, където Господ обитава, и булото й ще падне! Ще те огрее Светлината!

         Срещай всеки ден Живия с ласката на сърцето си и всичко, що диша в тебе нека хвали святото Му Име! Тогава и нощем и денем Исус ще осветява пътя ти с Гласа Си!”

        

        

      ***

        

         Един ден площадчето опустя.

         „Чешита” бе си отишъл у Дома.

 

         Хората се натъжиха! От години той бе атракцията на площадчето!

 

         Едно малко дете само, забеляза нещо по-особено. И запита любопитно баща си:

          - Тате, като той си е отишъл, къде му останаха думите?

          Бащата се изненада, дори малко се стресна от този неочакван въпрос. Наистина старецът не остави нищо друго след себе си, освен... думите си.

           Докато обмисли отговора си, за да печели време се изкашля, а после си каза: „Трябва да бъда честен с детето.” 

          И отговори сериозно:

          - Останаха в скришната стаичка на сърцето ни.

          - Къде е тя? - бе неуморно хлапето.

          - Където ТАТЕ ни обича!

 

           

                                                                                     Бистра Донева

 

 

Чешит – нестандартен, своеобразен човек, особняк, оригинал

 

 

                                                           

 

                                И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни

                                              Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче! (Гал. 4:6 )

                                                          

                                         Защото не сте приели дух на робство, но сте приели Дух на

                                           осиновление, чрез Който и викаме: Авва, Отче! (Рим. 8:15)

Авва – арамейски: Баща

Авва Отче - Татко, Тате

Християнска страница на Бистра Донева
Home